Tag: background

Как да направим движеща се background картинка в canvas?

Как да направим движеща се background картинка в canvas?

В този кратък урок ще ви покажа как да раздвижите картинка, която ползвате за заден фон в canvas и така да създадете усещане за движение. За този случай, аз ще ползвам следната картинка с размери 1920×350

tut1

Canvas елемента ще ми бъде с размери 650х350.

1. В HTML файла напишете canvas – а

2. Във вашия JavaScript файл направете променлива, която да вземе id-то на canvas – а и създайте обект за картинката, която ще ползвате. Задайте и пътя до картинката.

3. Следва да си направим една променлива, която да отговаря за нашите фреймове в анимациите.

window.requestAnimationFrame ще възпроизведе възможно най-плавната анимация за секунда време. Поддържа от повечето нови браузъри, но за всеки случай напишете за всеки браузър prefix – а.В случай, че някой браузър въобще не поддържа requestAnimationFrame, тогава анимацията ще се изпълни със setTimeout и 60 фрейма в секунда.

4. Следва да направим един клас, който да чертае картинката. Той ще има пропъртита за картинката като позиции в канваса и размери. Също така ще ни е нужен и един метод за изчертаването на картинката в канваса.

5. След това ще създадем 2 обекта, които ще са инстанция на класа LeyarBackground и ще ги позиционираме един след друг по дължина.

Може да ви се сторят малко объркващи всичките тези числа, но един път като схванете кое какво прави лесно ще се ориентирате.

Ето, всъщност накратко кое какво прави

За по-подробна информация прочетете тук – http://docs.webplatform.org/wiki/concepts/programming/drawing_images_onto_canvas

6. Сега ни трябват вече няколко функции, с които да задвижим всичко това

Ще обясня от долу на горе. Най-напред ще сложим един addEventListener на window обекта, с който да задвижим нещата и да почнем да изпълняваме функцията loop, която ще върти нашата анимация като се извиква непрекъснато с requestAnimFrame.
Преди всеки следващ фрейм трябва да чистим сцената, за да се показват единствено новите позиции на обектите.
Ако не ги чистим с всяка една нова итерация ще виждаме всичко, което е изчертано от предишния фрейм. За да направим това ни трябва следния код.

0, 0 са x и y координатите от къде да започва изчистването, 650 и 350 са width и height колко да е изчисти на сцената. в случая искаме цялата сцена.

След това идва частта, в която искаме да движим двата background обекта с функцията moveBackgound.
След като имаме следните стартови позиции на leyar_1Backgound1(dx = 0) и leyar_1Backgound2(dx = 1920) се получава следното. Двата се движат еднакво наляво със скорост 1px

и тук вече имаме 2 условия, в които казваме, че ако leyar_1Backgound1.dx стигне -1920 тръгвайки от 0 то нека се върне на dx позицията, която беше стартова за втория background която е 1920. И след това понеже вървят един след друг втория background ще стигне и той – 1920px и тогава и той да се върне на изходна позиция 1920.

И накрая викаме метода draw на класа LeyarBackground, за да изчертаем картинките.

По този начин можете да повтаряте движението постоянно и да създаде усещане за движение.

Демо на урока можете да видите тук